Kim i jak się opiekujemy

Opiekujemy się w pierwszej kolejności człowiekiem jak ja i ty. Co prawda już nie tak sprawnym fizycznie i umysłowo jak przed laty, lecz wciąż, a może nawet i tym bardziej z tego powodu, zasługującym na szacunek i spokojnie przeżytą jesień życia. Mamy wielką nadzieję i wierzymy, iż osoby nawiązujące współpracę z naszą firmą dzielą system wartości wyznawany przez Reha-Med24 – system wartości wynikający z godności człowieka, którym jest nakaz szacunku wobec każdej jednej osoby i to bez względu na jej zapatrywania i bez względu na jej dotychczasowe życiowe dokonania, jest nie tylko głęboko zakorzeniony w polskiej historii i kulturze, lecz jest również naszym imperatywem, na który opieramy nasz sposób działania! Każdy, kto urodził się i wychował na polskiej ziemi musiał mieć styczność z wyżej nadmienionym systemem wartości reprezentowanym chociażby przez chrześcijaństwo, czy znajdujących swoje odbicie w dziełach polskich wieszczów, jak chociażby w dziełach Cypriana Kamila Norwida.

Seniorzy i ich rodziny nawiązując współpracę z Reha-Med24 cechuje zawsze jedno pragnienie, a mianowicie z najprzeróżniejszych pobudek pragną oni by tzw. „ostatnia prosta” ludzkiego życia miała miejsce w ich prywatnym domostwie, wśród osób zaufanych i kochanych,w otoczeniu sprzętów i miejsc tak dobrze im znanych i powiązanych z ich przemijającym życiem. Aby sprostać zadaniom opieki nad seniorami – które czasami potrafią być bardzo proste i niezłożone, a czasami nawet i bardzo intensywne i skomplikowane – oprócz kompetencji zawodowych oraz znajomości języka niemieckiego, potrzebna jest empatia.

Pamiętajmy, udając się na zlecenie do swojego podopiecznego, że wyraziliśmy chęć i wolę niesienia pomocy składając swój podpis na umowie zleceniu o wykonanie usługi opieki nad seniorem. To właśnie podopieczny, jego pragnienia i oczekiwania, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Reha-Med24, a podopiecznym, powinny być nadrzędnym elementem, na którym zasadza się sposób sprawowania opieki nad seniorem oraz prowadzenie jego domostwa.

Korzystając z okazji, pragniemy w tym miejscu serdecznie podziękować naszym Paniom Opiekunką i Panom Opiekunom, którzy na przestrzeni minionych lat współpracowali i dotychczas współpracują z naszą firmą i którzy wspaniale wywiązali się ze swoich obowiązków, czerpiąc już na miejscu, w domostwie podopiecznego, z systemu wartości, o którym mowa powyżej. Takich Pań Opiekunek i Panów Opiekunów, mając na uwadze wszystkie nasze dotychczasowe zlecenia, była znakomita większość, za co jeszcze raz bardzo dziękujemy!