Najczęstsze pytania

g

 

1. Kto organizuje przejazd do Niemiec i z powrotem? Kto ponosi koszty przejazdu ?

Przejazd do Niemiec i z powrotem jest w całości organizowany przez Reha-Med24. W przypadku wyjazdu na pobyt co najmniej dwumiesięczny, Reha-Med24 pokrywa całkowite koszta podróży w obie strony.W innych przypadkach pani /pan opiekunka/opiekun ponoszą część kosztów podróży.

2. Kto mnie odbierze w Niemczech ?

Po przybyciu do Niemiec pani/pan opiekunka/opiekun, są wprowadzani w środowisko przez kooperanta Reha-Med24 lub przez członka rodziny podopiecznej/podopiecznego.

3. Istnieją oferty dla osób bez znajomości języka niemieckiego?

Znajomość języka niemieckiego (przynajmniej w stopniu podstawowym) jest warunkiem niezbędnym do nawiązania współpracy z Reha-Med24. Informacje na temat możliwości wzięcia udziału w kursie języka niemieckiego organizowanego przez Reha-Med24 znajdziecie Państwo tutaj.

4. Czy wiek osoby zainteresowanej współpracą z Reha-Med24 jest wykluczającym kryterium ?

Witalność, doświadczenie, dobra kondycja fizyczna, dobra kondycja psychiczna oraz znajomość języka niemieckiego (przynjmniej w stopniu podstawowym), są najważniejsczymi kryteriami decydującymi o podjęciu z osobą zainteresowaną współpracy przez Reha-Med24. Tym samym granica wiekowa nie jest wykluczającym kryterium w procesie rekrutacyjnym.

5. Jakie rzeczy mam ze sobą zabrać ?

Odpowiedź na to pytanie znajdziecie Państwo tutaj.

6. Co się dzieje w przypadku braku akceptacji ze strony pani /pan podopiecznej/podopiecznego ?

W przypadku wyraźnego braku „chemii” lub braku akceptacji pani/pana opiekunki/opiekuna ze strony podopiecznej/podopiecznego, Reha-Med24 przedstawia z reguły pani/panu opiekunce/opiekunowi ofertę zlecenia opiekuńczego u innej/-ego podopiecznej/podopiecznego.

7. Jak długo czeka się na ofertę zlecenia ?

Oczekiwanie na ofertę zlecenia zależy od wielu różynych czynników i wacha się od kilku dni do kilku tygodni.

8. Czy jestem odpowiedzialna za wydzielanie leków podopiecznej/podopiecznemu ?

Wydzielanie leków nie należy do obowiązków pani/pana opiekunki/opiekuna.

9. Jakie warunki trzeba spełniać by zostać opiekunką ?

Odpowiedź na to pytanie znajdziecie Państwo tutaj.

 10. Czy można dojechać do podopiecznej/podopiecznego, do Niemiec, własnym samochodem. Jeżeli tak, to kto pokrywa koszty przejazdu ?

Istnieje możliwość przyjazdu na miejsce wykonania zlecenia własnym środkiem transportu . Reha-Med24 pokrywa w takim przypadku koszta paliwa w wysokości ceny przejazdu autobusem liniowym od miejsca zamieszkania zleceniobiorcy do miejsca wykonania zlecenia w Niemczech.

11. Czy odwiedziny członków rodziny w domostwach Podopiecznych jest dozwolone ?

Odwiedziny członków rodziny w domostwach podopiecznych są regulowane w trybie indywidualnym.

12. Czy stosowanie używek (papierosy, alkohol) jest dozwolone podczas pobytu u podopiecznego ?

Około 35% ogółu podopiecznych i ich rodzin oczekują niepalącej/niepalącego pani/pana piekunki/opiekuna. Stwierdzenie stanu upojenia alkoholowego, jest powodem do natychmistowego zerwania współpracy, za szczegółowym zachowaniem treści zawartej umowy dotyczącej przypadku stwierdzenia stanu upojenia alkoholowego na miejscu wykonywania usługi opiekuńczej.

13. Czy Reha-Med24 określa minimalną długość pobytu pań/panów opiekunek/opiekunów w Niemczech, i czy jest to warunek zawiązaniawspółpracy z Reha-Med24 ?

Współpraca z Reha-Med24 nie opiera się na wcześniej ustalonych wzorcowych ramach czasowych określających długość pobytu pań/panów opiekunek/opiekunów w Niemczech; długości pobytu u podopiecznej/podopiecznego jest regulowana w toku indywidulanych ustaleń.