Choroba podczas pobytu w Niemczech

Podczas pobytu w Niemczech zdarzają się sytuacje, w których  potrzebna jest  pomoc lub konsultacja  lekarska. W pierwszej kolejności powinniśmy skontaktować Opiekuna Kontraktu a gdyby nie było to możliwe to  Centrum Alarmowe ubezpieczyciela Generali S.A. (numer alarmowy przyjmujący takie zgłoszenia +48 913 913 913). Centrum Alarmowe pracuje całodobowo przez 7 dni w tygodniu i obsługuje zgłoszenia w języku polskim. Zanim wykonamy telefon do ubezpieczyciela, powinniśmy przygototwać się do przekazania konsultantowi danych takich jak: imię i nazwisko, PESEL, nazwa firmy i  numer polisy (numer ten otrzymują Pańśtwo przed wyjazdem na kontrakt). Konsultant pomoże nam ustalić termin w placówce medycznej znajdującej się najbliżej miejsca naszego pobytu na terenie Niemiec oraz udzieli informacji, czy wizyta odbędzie się bezgotówkowo.

Należy pamiętać, że ubezpieczenie obowiązuje w przypadku nagłego zachorowania oraz nieszczęśliwego wypadku. Przed wizytą lekarską musimy upewnić się, że podopieczny będzie miał zapewnioną opiekę podczas naszej nieobecności

Możliwe jest również odbycie wizyty lekarskiej na własny koszt: możemy udać się do placówki medycznej i skorzystać z pomocy lekarskiej bez wcześniejszego informowania Centrum Alarmowego.

Wówczas sami ponosimy koszty leczenia, zbieramy wszystkie oryginały rachunków  wraz z diagnozami medycznymi. Kolejnym naszym krokiem powinno być zgłoszenie całego wydarzenia pod numer +48 74 884 1015. Jeśli sami płacimy za wizytę i sami ponosimy koszty, pamiętajmy, aby maksymalnie w ciągu 3 dni skontaktować się z Centrum Alarmowym i poinformować o takim zdarzeniu lub poinformować firmę Rehamed24.

Po dostarczeniu pełnej dokumentacji koszty zostaną zwrócone przez ubezpieczyciela badź firmę Rehamed24.

W przypadku zachorowania uniemożliwiającego dalsze świadczenie usług musimy o tym koniecznie poinformować Rehamed24.

W pierwszej kolejności informujemy Opiekuna Kontraktu (w godzinach pracy biura, tj. od godz. 9:00 do 16:30) lub (jeżeli jest to utrudnione), dzwonimy pod numer: +48 74 884 1015.

Poza godzinami pracy biura powinniśmy skontaktować się firmą pod numerem telefonu alarmowego: +49 152 181 886 85. Po godzinie 16:30 połaczenia do biur i konsultantów są automatycznie przekierowywane na numer z możliowścią nagrania rozmowy. Nagranie jest natychmiast przekierowywane do osoby dyżurnej.

Formularz zgłoszenia szkody można uzyskać od pracownika Rehamed24.