Nagły powrót do Polski

W przypadku udokumentowanych sytuacji losowych (choroba, hospitalizacja, śmierć członka rodziny), istnieje możliwość wcześniejszego powrotu ze zlecenia. Prośbę o zmianę terminu powrotu przekazujemy niezwłocznie do swojego Opiekuna Kontraktu, lub do pracownika Rehamed24 pod numerem telefonu  +48 748 342 147, przedstawiając zaistniałą konieczności powrotu. Pracownik Rehamed24 ma prawo zarządać ewentualnej dokumentacji, która poświadcza zaistniałą konieczność powrotu.  Jeżeli w czasie pobytu w Niemczech jest planowany termin rozprawy sądowej, Rehamed24 może wystawić zaświadczenie o  świadczeniu usług na rzecz zleceniodawcy. Dokument ten upoważnia do składania  wniosków o inny termin rozprawy. Należy pamiętać, że w żadnym wypadku nie możemy wyjechać od podopiecznego bez wcześniejszej informacji, pozostawiając go bez opieki. Samowolne opuszczanie miejsca świadczenia usług jest niedozwolone. Pamiętajmy też, że pracownik Rehamed24 potrzebuje czasu na znalezienie zastępstwa na nasze miejsce, aby ciągłość opieki została zachowana.

Ważne numery znajdziesz tutaj.