Ochrona Twoich Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Reha-Med24 Sp. z o.o. z siedzibą w 58-200 Dzierżoniów, ul. Szafirowa 6, adres e-mail: daneosobowe@rehamed24.com, nr telefonu: +48 74 8342 147.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych, mogą skontaktować się Państwo z Inspektorem Ochrony Danych: daneosobowe@rehamed24.com

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przedłożenia Państwu ofert pracy.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia Państwu ofert pracy w charakterze opiekuna, a w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody, dane będą przetwarzane również w celu wysyłki treści marketingowych lub telefonicznego skontaktowania Państwa przez naszą firmę.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.

Podstawą prawną przetwarzania danych są  zgoda na przetwarzanie danych osobowych, prawnie uzasadnione interesy spółki Reha-Med24 sp. z o.o. polegające na realizacji działań marketingowych dotyczących spółek z grupy Rehamed24.

Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podmioty z Grupy Reha-Med24, a współpracujące z naszą spółką oraz podmioty spoza Grupy Reha-Med24, a świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne, telekomunikacyjne, marketingowe, logistyczne, które wspierają nas w naszej działalności. Podmioty te będą miały dostęp do Państwa danych tylko i wyłącznie w celu realizacji zadań związanych z przedkładaniem ofert pracy lub realizowania celów marketingowych.

W przypadku wycofania danej zgody Państwa dane będą przechowywane nie dłużej, niż jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedawnienia roszczeń. Za wycofanie zgody uznajemy również brak zainteresowania naszą ofertą.

Przysługuje Państwu prawo do:

  • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie przez wysłanie maila na adres: daneosobowe@rehamed24.com lub drogą telefoniczną dzwoniąc na numer: +48 74 8342 147 oraz pisemnie lub osobiście w naszych oddziałach;
  • cofnięcia zgody, która nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do właściwego organu ochrony danych osobowych.

Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych działań.