Ubezpieczenie

h

Opiekunki i Opiekunowie Rehamed24 są objęci dodatkowym ubezpieczeniem na czas wyjazdów za granicę, pokrywającym m.in. koszty leczenia, transportu medycznego i następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczyciel Generali S.A.  zapewnia całodobowy kontakt z Centrum Alarmowym. Konsultant Centrum alarmowego Generali S.A  zweryfikuje Państwa dane i pomoże ustalić termin wizyty w placówce medycznej na terenie Niemiec.

d

Numer do Centrum Pomocy Generali   +48 913 913 913

d

Jeżeli leczenie wymaga opuszczenia miejsca świadczenia usług , Opiekunka / Opiekun jest zobligowana/y niezwłocznie poinformować o tym fakcie Opiekuna kontraktu Rehamed24.  W przypadku braku kontaktu z Opiekunem kontraktu i konieczności skorzystania z pomocy medycznej należy skorzystać z poniżej podanych telefonów alarmowych:

h

+48 74 834 21 47 (czynny od pn do pt w godzinach: 8.00 – 16.00 )

+49 152 181 886 85 (od pn do pt w godzinach: 16.00 – 8.00 i 24h w weekend)

+49 152 181 886 85 (na ten numer można również wysłać sms’a)

d

Szczegółowa procedura postępowania w przypadku zachorowania jest załącznikiem do umowy pomiędzy Opiekunką/em a Rehamed24.